Algemene voorwaarden


1. TOEPASSELIJKHEID
1.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van “Flow Pilates&Yoga'.
1.2 Met de inschrijving voor een  beurtenkaart of workshop gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van “Flow Pilates&Yoga”.
1.3 “Flow Pilates&Yoga” kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website. ““Flow Pilates&Yoga' zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.


2. ALGEMEEN
2.1 Bij het niet nakomen van de Algemene Voorwaarden kan ““Flow Pilates&Yoga” weigeren diensten te leveren aan de klant.


3.PERSOONSGEGEVENS

3.1 Online en schriftelijke inschrijfformulieren dienen naar volledig en naar waarheid ingevuld te worden.
3.2 ““Flow Pilates&Yoga” verzamelt persoonsgegevens van klanten voor het bijhouden van haar ledenbestand en zal deze strikt vertrouwelijk in behandeling nemen.
3.3 ““Flow Pilates&Yoga' gebruikt de persoonsgegevens ook om klanten op de hoogte te brengen van activiteiten rondom ““Flow Pilates&Yoga”. Indien dit niet gewenst is kan de klant zich hiervoor afmelden via info@flowpilatesyoga.be.


4. AANSPRAKELIJKHEID
4.1 Deelname aan de les bij ““Flow Pilates&Yoga” is geheel op eigen risico van de klant. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden geeft de klant aan op de hoogte te zijn van het eigen risico en dit te aanvaarden. “Flow Pilates&Yoga” is niet aansprakelijk voor letsel, verlies of schade als gevolg van het volgen van een les. Er is geen terugbetaling van het lesgeld. Eventueel meegebrachte kinderen zijn geheel voor risico van de verantwoordelijke ouder en/of begeleider.

Flow Pilates&Yoga werkt alleen met gecertificeerde pilates/yoga docenten en zorgt altijd voor pilates/yogalessen van hoge kwaliteit. Consulteer een arts voordat je met de lessen begint, indien je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
4.2 Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van “Flow Pilates&Yoga” en/of de eigenaar van de te gebruiken locatie door toedoen van een klant zullen ten alle tijden verhaald worden op de veroorzaker.
 


5. LESSEN EN LIDMAATSCHAP
5.1 De klant kan lessen volgen op basis van een beurtenkaart (reeks van 10 of 20 lessen of reeks van 5) of losse les.
5.2 De klant is officieel ingeschreven voor de les op het moment dat “Flow Pilates&Yoga' het verschuldigde lesgeld heeft ontvangen.

5.3 De beurtenkaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
5.4 Na aanschaf van een beurtenkaart ontvangt de klant een persoonsgebonden ledenkaart waarop begin-en einddatum vermeld staan van de reeksen. Tijdens de schoolvakanties is er een aangepast uurrooster). 

5.5 Wie onder invloed van alcohol of drugs verschijnt voor de les, wordt uit de cursus gezet zonder recht op terugbetaling.
5.6 “Flow Pilates&Yoga”” zal er alles aan doen om de les volgens planning/afspraak door te laten gaan, maar behoudt zich het recht om een geplande les te annuleren als gevolg van overmacht, alsook bij minder dan 4 deelnemers. 

“Flow Pilates&Yoga” zal vóór aanvang van de les contact met de klant opnemen om deze op de hoogte te stellen van de annulering. De geannuleerde les kan ingehaald worden op een ander lesuur binnen de termijn van het abonnement. Terugbetaling van het lesgeld is niet mogelijk.

5.7 'Flow Pilates&Yoga' behoudt zich het recht om het uurrooster en locatie te wijzigen en een les definitief te annuleren door overmacht of indien er te weinig deelnemers zijn. Er wordt in geen enkel geval lesgeld terugbetaald; de klant kan  de resterende beurten opgebruiken in de andere aangeboden lessen (binnen de termijn van het abonnement). 

5.8.  Voor elke les geldt inschrijving online.

5.9. Minimum aantal deelnemers is 4  (na online inschrijving), 6 personen voor een workshop, 12 personen voor ouder-kindyoga.

5.10 Reservering of annulatie tot 4 uur voor aanvang van de les,  zo niet zal de beurt afgetrokken worden. 

5.11. Bij ziekte is een doktersbewijs vereist (binnen de 48u afgeleverd) en kan deze les ook weer ingehaald worden. Bij lange ongeschiktheid wegens ziekte, kunnen de resterende beurten naar een volgende reeks verplaatst worden of de beurtenkaart verlengd worden. Let op: bij overmacht (verplichte sluiting zijn deze regels niet van toepassing).  

6. PRIJZEN, BETALING EN PRIJSWIJZIGINGEN
6.1 Na inschrijving voor een les is de klant verplicht het verschuldigde lesgeld te betalen vóór aanvang van de eerste les. Betaling dient cash betaald te worden.  Bij overschrijving of Paypal wordt er een voorschot van 20% cash gevraagd.
6.2 Wanneer de klant niet aan de betalingsvoorwaarden heeft voldaan behoudt “Flow Pilates&Yoga” het recht om de klant dienst te weigeren en indien noodzakelijk, een incassobureau in te schakelen.
6.4 “Flow Pilates&Yoga” behoudt zich het recht om prijzen te wijzigen. Prijswijzigingen worden aangekondigd op de website en/of per e-mail.

6.5. Voor de ouder-kindyoga wordt gevraagd om vooraf te betalen via overschrijving om zeker te zijn van je plekje. Ben je online of per sms ingeschreven en wens je ter plekke te betalen? Geen probleem maar dan verwachten we ook dat je komt, zo niet zal de les aangerekend worden. 

6.6. De beurtenkaarten blijven in het bezit van Flow (Sabrina Van Hoof).


7. TERUGBETALING
7.1 Betaalde beurtenkaarten of workshops komen niet in aanmerking voor terugbetaling (ook niet bij het schrappen van een les; zie punt 5.7.)

Sabrina Van Hoof

info@flowpilatesyoga.be

​© 2015 FLOW Pilates & Yoga, een merk van qwertz BVBA